sponsor kontrakt

Sponsorataftale

 

 

 

Parter:

Modtager:

Navn

Vojensbørn

Adresse

Glentevej 19

Kontaktperson

Charlotte Nielsen

Telefon

71705479

E-mail

Vojensborn10@gmail.com

 

Sponsor (firma):

Navn

 

Adresse

 

Kontaktperson

 

Telefon

 

E-mail

 

 

2. Formål:

Formålet med denne sponsoraftale er:

At være med til at finansiere nye klapvogne til Vojensbørn privat pasningsordning. 

 

3. Sponsors ydelser (sæt kryds):

□ A: Sponsor leverer/stiller til rådighed (ex. biler, legeredskaber, andre fysiske genstande):

 

Til en værdi af:

Kr. incl. Moms:

 

 

□ B: Sponsor betaler (ex. beløb eller bestemt udgift, udgifter til tryk af sponsors navn/logo) :

Et fast beløb på kr. 1.500,- til hjælp til indkøb af nye klapvogne

 

Hvis sponsoratet vedrører et kontant beløb:

Beløb:

1.500,-

Betalingstidspunkt:

 

Kontonummer:

 

 

 

3. Sponsormodtagers ydelse:

 

Sponsormodtager er forpligtet til at have sponsors navn/logo opsat på:

 

Klapvognen og der vil blive lavet reklame på hjemmesiden, Facebook og Instagram

 

I form af et skilt

Størrelse:

 

Materiale:

 

Tekst/logo:

 

 

Sponsor skal sende logo til vojensborn10@gmail.com. Sponsormodtager afholder udgiften til tryk på klapvognen.

 

Sponsor kan alene stille krav om at modtage den reklameværdi, der ligger i almindelig brug af den/de sponsorerede genstand/e. Der kan således ikke stilles krav om sponsormodtager deltager i markedsføring, der ligger ud over almindelig brug, herunder eksempelvis testning eller udarbejdelse af reklamemateriale. Sponsor kan heller ikke stille krav om særlig eksponering, f.eks. at biler og andre køretøjer skal anvendes i et bestemt omfang eller lignende.

 

 

4. Aftaleperiode (sæt kryds):

 

Aftalen vedrører en engangsydelse.

 □

Aftalen er løbende og træder i kraft dags dato og er gældende i 3 år

 

 

         

 

Kontrakten ophører uden varsel ved aftaleperiodens udløb.

 

5. Ændringer

Ændringer af denne aftale er kun gyldige, såfremt de er skriftlige og påført denne aftale.

Ingen af parterne kan overdrage aftalen til tredjemand, dog er sponsormodtager i tilfælde af nedlæggelse berettiget, men ikke forpligtet, til for den resterende aftaleperiode at overdrage aftalen til tredjemand, som måtte fortsætte sponsormodtagers aktiviteter uforandret.

 

6. Underskrifter

Dato

Dato

 


Sponsormodtager


Sponsor