Covid-19

Hvad gør vi for at forbygge covid-19 i pasningsordningen:

Vi er ude alt det vi kan, dog tager vi højde for, at vejret ikke er slemt for børnene.

Børnene har hver deres håndklæde til for oven og for nede, puslebordet vil blive spritte af efter brug.

Spisestykker vakses efter brug.

Når børnene er lagt ud og sove, bliver der gjort rent med vand og sæbe med en damper, hvorefter der sprøjtes med Dentin, som er et desinfektionsmiddel godkendt til rengøring af fødevarestyrelsen.

Inden børnene kommer igen næste dag, vil der blive sprøjte med Dentin, samt vores støvsuger vil kører hele natten for at opsuge evt. bakterier og rense luften i rummene.

 

Hvornår skal barnet holdes hjemme

Hvilke symptomer på COVID-19 skal jeg være opmærksom på?

Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Hvis de udvikler symptomer, vil de som regel føle sig syge, blive trætte og slappe og ikke lege og deltage i aktiviteter som vanligt.

Herudover er symptomerne de samme som hos voksne, typisk:

  • · Tør hoste
  • · Feber
  • · Almen utilpashed

Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse mv., eller andre symptomer, som f.eks. diarré. Man behøver ikke at have alle symptomerne på én gang, og især hos børn kan de være meget milde.

Her er nogle gode råd:

 · Se på dit barn og vurder barnets samlede almene tilstand, ligesom du plejer at gøre, når der ikke er COVID-19 epidemi. Hvis dit barn ikke er frisk, skal du holde det hjemme for at undgå, at det smitter andre børn og voksne.

  • · Under COVID-19 epidemien skal du være særlig forsigtig, hvis dit barn har symptomer og virker sløj, og du skal undgå at sende dit barn afsted, før barnet er helt rask.
  • · Det er meget almindeligt, at næsen løber med klart snot, når børn f.eks. leger ude i køligt vejr, eller hvis barnet græder. Det kaldes også løbenæse. Hvis dit barn kun er snottet og har løbenæse med klart snot og enkle nys, og ellers virker frisk og leger som normalt, er der ikke grund til at holde barnet hjemme fra dagtilbud/skole.

 · Hvis dit barn har tegn på sygdom - det kan være symptomer fra luftveje som forkølelse, feber eller utilpashed - skal dit barn blive hjemme.

Hvornår må barnet komme igen:

Det vil sige, når dit barn ikke har symptomer, er feberfrit og har det, som det plejer. Dit barn skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter i dagtilbuddet eller skolen, f.eks. undervisning, udflugter og udendørs leg, uden at kræve særlig omsorg og pasning.

  • · Hvis dit barn er blevet testet for ny coronavirus, må dit barn komme tilbage igen, hvis testen er negativ, og hvis dit barn ellers i øvrigt er rask og kan deltage i leg og aktiviteter, som det plejer. Hvis dit barn er testet positiv for ny coronavirus, skal barnet holdes hjemme indtil hun/han har haft 48 timer uden symptomer.
  • · Børn kan godt i en periode efter en forkølelse eller anden luftvejsinfektion have en lille smule hoste. Hvis barnet i øvrigt virker rask og frisk, kan barnet godt komme i dagtilbud eller skole, selvom der stadig er en smule hoste tilbage som eneste symptom.

HUSK dog på, at barnet kan fejle andet end corona, det vil derfor altid være en god ide at kontakte lægen.

 

Hvad gør vi hvis uheldet er ude og smitten kommer indenfor:

Bliver et barn konstateret smittet lukker vi pasningsordningen ned i 48 timer. Dette gør vi for at alle bliver testet, samt for at få gjort rent, således vi kan forbygge mere smitte.

Bliver et barns forældre konstateret smittet må barnet ikke komme får barnet er testet negativ, den på glædende forælder må ikke aflever eller hente barnet i pasningsordningen samt have rørt ved barnets tøj, sko eller overtøj inden barnet kommer i pasningsordningen.

Hvis 2 af de 3 børnepasser bliver konstateret smittet lukkes pasningsordningen indtil der er 2 raske børnepasser uden symptomer.

Hvis kun 1 børnepasser er smittet lukkes pasningsordningen i 48 timer for at alle kan blive testet og pasningsordningen kan blive gjort rent. Den smittede børnepasser må ikke være i de rum, der bliver brugt i pasningsordningen.

Bliver pasningsordningen lukket ned af myndighederne, vil vi gøre dette og følge myndighedernes vejledning i forhold til nødpasning og genåbning.  Bliver pasningsordningen lukket og tilskudet bliver udbetalt kan glædende kontrakter på indskrevet børn i pasningsordningen IKKE opsiges, før der er lukket helt op igen.

  • · Det anbefales som udgangspunkt, at børn som er nære kontakter eller sendt hjem i forbindelse med screening for COVID-19 bliver testet.
  • · Man kan vælge at lade være med at teste børn under 12 år uden symptomer. Der er børn, som ikke synes, det er særlig rart at blive testet, og hvor det kan være svært at få barnet til at samarbejde om at blive testet. Hvis du vælger denne løsning, skal du holde dit barn hjemme i 7 dage.

 

Yderligere information:

Kan hentes på følgende link og download pjecen til forældre

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

 

Forældrenes underskrift samt dato