Der er ikke fastlagt åbnings og lukke tider. Det kommer anpå, hvad forældernes behov er.

PT er behovet:

Det første barn kommer kl 6:15 og det sidste barn er her til kl 16.15 mandag til torsdag, fredag lukker vi kl . 15. 

Disse tider kan ændres sig, når børn stopper og nye begynder

 

Vi har 48 timer til rådighed om ugen, som vi selv råder over, dog skal vi være to i huset når der er mere end 5 børn. Dette gør at vi kan tilbyde fleksible åbningstider.

 

Der vil være mulighed for aften/nat pasning samt weekender uden merbetaling, hvis det er pga af arbejde. Da dem, som arbejder i butik, aftenvagter, eller nattevagter også skal have mulighed for pasning.

 

Hvis pasningen er pga. andet end arbejde vil timeprisen være 60kr eller 250kr for en hel aften/ nat i hverdagen.

 

I weekenden vil timeprisen være 80kr. pr. time eller 350 for dag, aften eller nat.

 

Der vil ikke forekomme aflysning eller gæstedagpleje, da vi  har en fast vikar tilknyttet